„OD UCZNIA DO PRACOWNIKA”

2 października 2015 r. w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie odbyły się II Kętrzyńskie Targi Pracy i Edukacji pod hasłem: „Od ucznia do pracownika”. Organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Kętrzyna.

Wydarzenie skierowane było do młodzieży uczącej się, która w najbliższym czasie będzie podejmowała decyzje związane z wyborem dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej, jak również absolwentów, osób poszukujących pracy oraz bezrobotnych. Celem imprezy była prezentacja oferty Ochotniczych Hufców Pracy, placówek edukacyjnych takich, jak: lokalne szkoły ponadgimnazjalne i wyższe uczelnie z Kętrzyna i Olsztyna, oferty przedsiębiorstw, lokalnych firm, a  także prezentacja usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.

Ponadto odbyły się dla młodzieży warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego, porady ekspertów z zakresu wyboru szkoły, zawodów, zakładania własnej działalności gospodarczej i aktywnego poruszania się po rynku pracy.

Młodzież z Samorządu Uczniowskiego wraz z pedagogiem Małgorzatą Sokołowską prezentowała naszą szkołę na targach, zapoznając uczniów szkół gimnazjalnych z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród młodzieży gimnazjalnej i ich nauczycieli cieszyło się kształcenie w zawodach: technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu. Uczniowie pytali się o charakter, przebieg oraz bazę kształcenia zawodowego. 

Dodaj komentarz

Skip to content