Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

W gorących promieniach słonecznego ranka 1 września społeczność szkolna: dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego powitała rok szkolny 2015/2016.

Zgodnie z tradycją inauguracja roku rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Karolewie. Duchowe przeżycia i refleksje pozwoliły zrozumieć cel i sens drogi, jaką co roku podejmują uczniowie, zaś oprawa muzyczna przygotowana pod kierunkiem nauczyciela religii Niny Sawickiej, zaprezentowała umiejętności wokalno-artystyczne uczennic naszej szkoły.

Wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu narodowego i powitanie grona pedagogicznego oraz uczniów odbyło się na placu apelowym przy głównym budynku szkoły „Centrum”. Dyrektor Zespołu Ryszard Kawczyński powitał uczniów i odczytał list wystosowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Treść listu dotyczyła nowych wyzwań w edukacji. Minister zachęcił wszystkich do kreatywności i samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

Początek roku szkolnego to zawsze czas zadumy nad wybuchem II wojny światowej, czas przypominania o odpowiedzialności za życie swoje i innych. Każdy młody człowiek powinien pamiętać o wywalczonej wolności przez pokolenie Kolumbów, o wartości nauki w wolnej ojczyźnie.

Dyrektor wręczył list gratulacyjny od MRiRW uczennicy klasy trzeciej architektury krajobrazu Dominice Jachimczyk, która w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęła średnią ocen 5,42. Zdobyte osiągnięcia są przykładem, że rzetelna praca przynosi efekty i ogromną satysfakcję. Następnie dokonano prezentacji wychowawców klas pierwszych. W naszym gronie powitaliśmy pięć klas, czyli 121 uczniów.

Klasa I TW/TR – wychowawca p. Marzena Cogiel

Klasa I TMR – wychowawca p. Jacek Dziemiańczyk

Klasa I a TŻiUG – wychowawca p. Małgorzata Jankielewicz

Klasa I b TŻiUG – wychowawca p. Wioletta Ławrywianiec

Klasa I ZSZ – wychowawca p. Sławomir Tymoszuk

Niech ten rok szkolny będzie dla wszystkich pełny nowych doświadczeń, pracy celowej i systematycznej. To nauka właśnie pomoże Wam zrealizować życiowe cele, dostarczy satysfakcji i wzbudzi uznanie innych. Powodzenia w nowym roku szkolnym.

Dodaj komentarz

Skip to content