„Ostatni dzwonek” – ZSZ 2015

„Ostrożnie to idzie młodość, odważna w swoich snach,

Uwaga to idzie młodość, niepewna , co życie da….

 

Uroda młodości wymaga pokory, a każdy jej etap jest koniecznym wtajemniczeniem do doświadczenia drogi życia i bycia wśród ludzi. Jednym z tych etapów jest ukończenie szkoły.

25 czerwca zabrzmiał po raz ostatni dzwonek dla absolwentów  klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie.

Gospodarzami uroczystości byli nauczyciele: Pani Bożena Fedczak- wychowawca klasy trzeciej  w zawodzie kucharz oraz Pan Czesław Skowyrko -wychowawca klasy  trzeciej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

W roli konferansjerów zadebiutowali uczniowie : Sabina Szczepańska i Krystian Siwicki.

Fragment jednej z ksiąg epopei narodowej „Pana Tadeusza” odczytała uczennica Ewa Tylus.

Zgodnie z ceremoniałem szkoły Pan Andrzej Sienkiewicz dokonał wprowadzenia pocztu sztandarowego, następnie zgromadzeni na uroczystości: dyrekcja, nauczyciele i  uczniowie odśpiewali hymn narodowy.

Dyrektor Zespołu Pan Ryszard Kawczyński w przemówieniu do absolwentów zaakcentował rolę  odpowiedzialności, która czyni człowieka dojrzałym i  daję siłę do podejmowania decyzji za swój los. Zdobyty zawód jest jak przewodnik , by prowadzić każdego ku wyzwaniom, nowym celom. Pan Dyrektor życzył mądrych decyzji, wiary w ludzi i posiadane umiejętności.

Koledzy i koleżanki z klas młodszych, pod kierunkiem Pani Lucyny Olszewskiej przygotowali i zadedykowali absolwentom liryczno-poetycki występ.

Uczennica Karolina Podkomorzy wprowadziła wszystkich zebranych w podniosły nastrój nostalgii  wyśpiewanym utworem „Dziewczynka”. Następnie  absolwenci usłyszeli recytowane  słowa „Desideraty” . Aby „na swój los się odważyć”, trzeba dużego wsparcia, więc utwór „Nie płacz Ewka” wyśpiewany przez Joannę Bernacką i towarzyszącego na gitarze Mateusza Stankiewicza, zachęcił do wiary w przyjaźń.

Wykonane w sposób przejmujący, ekspresywno-teatralny utwory muzyczne dostarczyły wzruszeń i refleksji. Na uznanie zasługuje interpretacja tekstów i przygotowanie młodzieży

Następnie Dyrektor Zespołu dokonał podsumowania efektów trzyletniej pracy wychowawców i ich uczniów, wręczając  dyplomy i świadectwa. Wyróżnienia otrzymali:

Malwina Szczepańska -klasa trzecia ZSZ kucharz, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, Wiesława Gugnacka- klasa trzecia ZSZ kucharz, za czytelnictwo i pracę na rzecz szkoły, Patryk Kalbarczyk-klasa trzecia ZSZ mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych za czytelnictwo i pracę na rzecz szkoły.

Podziękowania wychowawcom i  nauczycielom w imieniu absolwentów odczytał Łukasz Burczak, a dedykację poetycką wiersza W. Szymborskiej „Nic dwa razy” recytowała Wiesława Gugnacka. Wręczono także piękne bukiety pąsowych róż.

Przedstawiciel młodzieży -Przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego  Karol Siewruk, skierował życzenia i słowa otuchy dla koleżanek i kolegów startujących w dorosłe, niełatwe życie. Absolwenci otrzymali upominki na szczęście -anioły, by roztoczyły nad nimi skrzydła opieki.

Na zakończenie uroczystości, jako utwór -przesłanie, Anna Kopyść wyśpiewała silnym i dźwięcznym głosem: „Szczęśliwej drogi już czas…”

Wam Absolwenci życzymy, abyście w życiowej wędrówce chętnie wracali do wspomnień związanych z nauką w naszej szkole i powodzenia w dorosłym życiu…

Dodaj komentarz

Skip to content