Dzień Otwarty w ZSCKR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym dla 45 zespołów  szkół  centrum kształcenia rolniczego funkcjonujących na terenie całego kraju. W tej grupie szkół znajduje się  również ZSCKR w Karolewie.

Nasza szkoła wyróżnia się poprzez utrzymującą się dużą liczbę uczniów, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz różnorodność oferty edukacyjnej zgodnej  z wymogami lokalnego rynku pracy. 

30 maja 2015 roku w Karolewie odbyły się obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego  połączone z Dniem Otwartym szkoły. Specjalne wydanie „Koniczynki” zostało poświęcone  ofercie edukacyjnej ale też życiu społeczności szkoły, rozwojowi i edukacji młodzieży, która tworzy idee edukacji i pracy. Swoją obecnością w tym dniu  zaszczycili nas :

Stanisław Żelichowski-Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Poseł na Sejm RP

Urszula Pasławska-Wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSLPosłanka na Sejm RP

Marian Podziewski-Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSLWojewoda Warmińsko – Mazurski

Gustaw Marek Brzezin-Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PSLMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski-Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoWiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zbigniew Ciechomski-Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Dyrektor Warmińsko – Mazurskiej  Stefy Ekonomicznej

Zbigniew Włodkowski-Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Burmistrz Miasta Orzysz

Adam Krzyśków-Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PSL, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zbigniew Ziejewski– Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego PSL

Krzysztof Hećman– Prezes PSL w Kętrzynie, Burmistrz Miasta Kętrzyn

Nie zabrakło reprezentantów pocztów  sztandarowych  Zarządów Gminnych i Powiatowych PSL.

Zgodnie z programem uroczystości,  zaproszeni goście wzięli udział w mszy świętej w parafialnym kościele św. Stanisława Kostki. Następnie uczestnicy, poczty sztandarowe oraz społeczność szkoły – złożyli symboliczne  kwiaty pod pomnikiem patrona gen. Franciszka Kamińskiego. Obchodom święta towarzyszyły występy artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Karolewo, uczniów z klas technikum mechanizacji rolnictwa, technikum rolniczego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Podczas obchodów święta można było zwiedzić bazę dydaktyczną szkoły,  zobaczyć pracownie, poznać atuty miejscowości. Uczestnicy oglądali  wystawę sprzętu rolniczego, próbowali  regionalnych specjałów.

Do atutów naszej szkoły należy : bogata oferta kształcenia,  nowoczesna baza dydaktyczna, sprzęt i park maszynowy do kształcenia praktycznego, bogato wyposażona  biblioteka Centrum Edukacji Multimedialnej, szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Karolewo”, atrakcyjna oferta zajęć  pozalekcyjnych oraz internat. Zapraszamy absolwentów gimnazjów do wyboru kierunku i rozwoju wśród naszej społeczności.

Dodaj komentarz

Skip to content