NOWA PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU ,,KREDENS”

Dnia 15-04-2015 r. po raz pierwszy odbyły się zajęcia praktyczne w nowej pracowni technologii gastronomicznej.

Pomieszczenie zostało dostosowane do zajęć w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Dzięki pracownikom naszego Zespołu Szkół prace remontowe przebiegły bardzo sprawnie i dlatego uczniowie już teraz mogą odbywać zajęcia w kolejnej – drugiej pracowni gastronomicznej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie nowych, lepszych warunków do nauki i pracy.

Anna Suszyńska-Tytko

Małgorzata Jankielewicz

Dodaj komentarz

Skip to content