Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Dnia 18.03.2015 odbyło się cykliczne, robocze spotkanie przedstawicieli Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie z uczniami ZSCKR w Karolewie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II TAG, III TR i IV TR- ogółem 28 osób. Agencja Rynku Rolnego udziela- w ramach pomocy „de minimis” w rolnictwie- dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dopłaty mogą ubiegać się producenci w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji o przyznanie płatności.

Uczniowie naszej szkoły mogli praktycznie wypełniać druki wniosków o przyznanie płatności oraz otrzymać wiele informacji o systemie dopłat w rolnictwie.

Dziękujemy dyrekcji Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie za dotychczasową współpracę, ponieważ było to ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie i mamy nadzieję na efektywną współpracę w przyszłym roku szkolnym.

Opracował Zygmunt Matuszczak

Dodaj komentarz

Skip to content