Działanie i zadania Agencji Rynku Rolnego

25.02.2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie z wybranymi uczniami naszego Zespołu. Klasy: II TAG, III TMR, III TR, IV TR pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, uczestniczyły w prezentacji: „Powstanie, struktura i zadania Agencji Rynku Rolnego po przystąpieniu do UE”.

Celem spotkania było przybliżenie przez prelegentów podstawowych zadań ARR, realizacji wspólnej polityki rolnej  w UE oraz wsparcie finansowe rolnictwa. Zagadnienia zawarte w prezentacji uzupełniły wiedzę uczniów. Zainteresowanie i zaangażowanie w tematykę wykładu potwierdziły pytania, które śmiało stawiali uczniowie. Należy podkreślić, że przedstawiciele ARR oddziału w Olsztynie cyklicznie odwiedzają naszą szkołę i prezentują swoją działalność w wielu różnych dziedzinach wsparcia.

Wyrażamy podziękowania za życzliwość i współpracę z naszą szkołą.

opracował: Zygmunt Matuszczak.

Dodaj komentarz

Skip to content