Wojewódzki Kongres „Innowacyjny Młody Rolnik”

13 lutego w ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie, w świetlicy internatu „Kormoran”, odbył się Kongres „Innowacyjny Młody Rolnik”.

Projekt jest realizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, który jest objęty honorowym  patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marka Sawickiego, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego Radosława Szatkowskiego. Organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej, który w każdym z województw przygotował harmonogram tematycznych spotkań. Celem kongresów jest promowanie innowacyjności w gospodarstwach rolnych, zachęcenie do korzystania ze wsparcia pochodzącego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz stymulowania współpracy rolników na różnych płaszczyznach społecznych i gospodarczych. Dyrektor Zespołu Pan Ryszard Kawczyński pełnił honory gospodarza. Dla ZSCKR, wybór na spotkanie uczestników Kongresu , to duży prestiż i wyróżnienie. W spotkaniu wzięli udział: parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji rolniczych i organizacji pozarządowych oraz samorządowcy, rolnicy, zaproszeni  uczniowie  kierunków rolniczych ze szkół w Suwałkach i Dobrocinie. Program Kongresu zawierał następujące zagadnienia:

  • Wspólna Polityka Rolna i PROW 2014-2020. Działania dla młodych rolników i nie tylko
  • Prezentacja programu BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Innowacje w rolnictwie: broker innowacji, klastry technologiczne
  • Współpraca młodych rolników w ramach krajowych i europejskich organizacji zrzeszających, rola i znaczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
  • Sprzedaż bezpośrednia, Promocja Polskiej Żywności, Wprowadzanie nowych technologii produkcji z zachowaniem ochrony zasobów naturalnych
  • Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce? Dyskusja.

Goście Kongresu: Tadeusz Nalewajk- Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jan Bury- poseł i Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, potwierdzili, że rolnicy mają strategię prowadzenia biznesu, planują inwestycje, potrafią oceniać ryzyko i szybko podejmować decyzje. W ciągu ostatnich 10 lat, powstało 37 tys. nowych gospodarstw prowadzonych przez młodych, dobrze wykształconych i przygotowanych do współczesnych wymogów gospodarczych  rolników. Innowacyjność, jako szeroko pojęte zagadnienie w rolnictwie, dotyczy perspektyw przewidywania rynku oraz korzystania z wiedzy. Atutem młodego rolnika jest dziś zaradność. Podczas kongresu omówiono Wspólną Politykę Rolną i PROW na lata 2014-2020. Przedstawiono współpracę młodych rolników w ramach krajowych i europejskich organizacji zrzeszających. Rozmawiano również o promocji polskiej żywności, w tym sprzedaży bezpośredniej. Miłej atmosferze i integracji uczestników służył poczęstunek i wspólny obiad uczestników.

Dodaj komentarz

Skip to content