Etap Okręgowy XIX edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W dniu 09-01-2015r. uczennice: Daria Konieczna z kl IV TŻ i GD oraz Marlena Miedoniecka z kl II TŻ i UG wzięły udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbył się w Zespole Szkół nr 2 im Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie.

Poziom olimpiady był bardzo wysoki. Zmagało się 56 uczniów szkół z Białegostoku, Ostrołęki, Ostródy, Elbląga, Łomży, Olsztyna, Giżycka, Mrągowa, Węgorzewa, Augustowa, Sokółki, Białej Piskiej, Zambrowa, Grajewa, a także Nowego Miasta Lubawskiego.

Pierwsze miejsce zajęło I LO im Mickiewicza w Białymstoku (81 pkt na 100). Drugie miejsce III LO w Ostrołęce ( 79/100 pkt)

Daria Konieczna uzyskała VI miejsce ( 68/100 pkt). Marlena Miedoniecka uzyskała 50/100 pkt.

 Aby przejść do etapu centralnego należało uzyskać 74 punkty.

Uczennice przez 90 min pisały test składający się z 70 pytań, na który składało się 30% zadań z tematyki wiodącej i 70% zadań z wiedzy o żywieniu i żywności.

Test obejmował zadania otwarte, zamknięte, typu prawda/fałsz, skojarzenia, a także należało połączyć w pary prawidłowe odpowiedzi.

Tematyką wiodącą było ,,Bezpieczeństwo żywności i żywienia”:

1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności i żywienia.

2. Mikrobiologiczne i inne biologiczne zanieczyszczenia żywności.

3. Chemiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności oraz substancje dodatkowe.

4. Sposoby zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym.

5. Rola i zadania służb sanitarnych w przeciwdziałaniu zatruciom pokarmowym i chorobom zakaźnym oraz terroryzmowi żywnościowemu.

6. Niezbilansowanie diety czyli żywienie niezgodne z normami.

7. Alergie i nietolerancje pokarmowe.

8. Żywność genetycznie modyfikowana.

9. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym i zakładach gastronomicznych.

10.   Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów przed zagrożeniami zawiązanymi z żywnością i żywieniem.

Zadania z wiedzy o żywności i żywieniu obejmowały podstawowe wiadomości z nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem.

Życzę powodzenia w kolejnych konkursach i olimpiadach

Anna Suszyńska-Tytko

Dodaj komentarz

Skip to content