Rozmowy o życiu – koncert profilaktyczny Sławka Pyrko

17 grudnia 2014r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbył się koncert profilaktyczny pod tytułem „Belua multorum capitum ( Potwór o wielu głowach ) w ramach projektu słowno – muzycznego „Rozmowy o życiu”. Była to inna forma realizowanej profilaktyki niż ta, z którą spotykają się na co dzień uczniowie w szkole. Odbiorcami koncertu była młodzież i nauczyciele całego Zespołu, w sumie 468 osób. Realizatorem był Sławek Pyrko, bluesman, harmonijkarz, gitarzysta, tekściarz, animator życia kulturalnego min. prowadzący panele dyskusyjne na salezjańskim Boskim Festiwalu w Trzcińcu.

Prowadzący podkreślał, że narkomania i odurzanie się innymi środkami psychoaktywnymi, idą najczęściej w parze z prostytucją, wzrostem agresji, przestępczością i zanikaniem hamulców moralnych a sposoby walki z patologią podejmowane przez różne organizacje zdają się być mało skuteczne, dopóki jest zapotrzebowanie na tego typu środki. Tylko podniesienie świadomości społecznej i wypowiedzenie głośnego NIE !!! w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej ma szansę, by wytrącić z równowagi rynek handlu odurzaczami. Wykonawca nie straszył, nie wywierał presji na słuchaczu, pozostawiał mu wybór, czy ma się postawić po stronie tego, co się nazywa DOBRO. Podczas monologu przerywanego utworami muzycznymi dotyczącymi omawianych zagadnień Sławek zwracał uwagę na to, że wszystko zależy jednak od właściwej postawy jednostki – czy ZŁO dotknie nas samych i naszych najbliższych, rodziny i przyjaciół. Autor również podczas programu prowadził debatę na temat legalizacji marihuany. Jestem za, czy przeciw. i dlaczego? Kilkuletnie doświadczenie wykonawcy nabyte w trakcie realizacji tego typu programów, praca jako wolontariusza z młodocianymi przestępcami osadzonymi w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku oraz umiejętności interpersonalne umożliwiły dobry kontakt z uczniami i jasny przekaz. 

Dodaj komentarz

Skip to content