Maraton czytania „Pana Tadeusza”

„My z Niego wszyscy…” tak o Adamie Mickiewiczu mówił na wieść o jego śmierci Zygmunt Krasiński. W bieżącym roku mija 180. rocznica wydania naszej epopei narodowej. Jej autor marzy w Epilogu utworu, „aby te księgi zbłądziły pod strzechy…”. Wychodząc temu marzeniu naprzeciw podjęto w ZSCKR w Karolewie realizację programu edukacyjnego „Soplicowo w Karolewie”.

Ma on na celu przybliżenie walorów poznawczych i artystycznych „Pana Tadeusza”, ale również zachęcenie młodego pokolenia do twórczego odkrywania dzieł klasyków literatury ojczystej. Najpiękniejsze fragmenty, będące wytworem geniuszu naszego wieszcza narodowego, towarzyszą najważniejszym uroczystościom w kalendarzu roku szkolnego 2014/2015 i doskonale wpisują się w założenia oddziaływań edukacyjno-wychowawczych szkoły. Pomagają budować poczucie przynależności narodowej, ale również integrują społeczność szkolną i lokalną.

Poza uroczystymi apelami i konkursami tematycznymi zorganizowano także „Maraton czytania Pana Tadeusza”, w którym udział wzięli nie tylko uczniowie reprezentujący poszczególne klasy, ale również zaproszeni goście, a wśród nich ks. Proboszcz naszej parafii, dyrekcja szkoły, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Gościnne progi biblioteki szkolnej i świetlicy w internacie stały się świadkami spotkania symbolicznej sztafety pokoleń, wymownie podającej sobie z rąk do rąk naszą epopeję narodową. W całodziennym maratonie wzięło udział 105 osób, którym udało się wspólnie przeczytać i na swój sposób przeżyć pięć ksiąg.

Zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy nie kryli swoich emocji, bo w tym maratonie chodziło o to, aby do mety dobiec jeszcze bardziej Polakiem. Każda wspólnie przeczytana księga, umacniała przekonanie o uniwersalności wyrażanych w niej treści, mimo sędziwego wieku Mickiewiczowskiego dzieła.

W imieniu nauczycieli bibliotekarzy i polonistów naszej szkoły serdecznie dziękujemy dyrekcji za zaangażowanie i wsparcie w realizacji tego programu. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do naszych honorowych gości i przedstawicieli społeczności szkolnej, którzy aktywnie włączyli się w odkrywanie piękna ukrytego na kartach „Pana Tadeusza”.                                                   

Organizatorzy: Katarzyna Dziębowska, Lucyna Olszewska, Janina Fąderska,

Dodaj komentarz

Skip to content