GDY NA ŚWIECIE UMRZE OSTATNIA PSZCZOŁA…

„GDY NA ŚWIECIE UMRZE OSTATNIA PSZCZOŁA  CZŁOWIEKOWI ZOSTANĄ TYLKO CZTERY LATA ŻYCIA.”

Albert Ainstain.

Dnia 26.11.2014 uczniowie klas III TR, IV TR i II TAG (35 osób) wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie na temat „ wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014-2016”.

Szczegółowe zasady udzielenia refundacji w zależności od rodzaju realizowanego działania dotyczyły np. szkolenia, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup przyczep do przewozu uli. Następnym ważnym problemem poruszonym przez prelegenta była biologia pszczół, przygotowanie pożytku, pielęgnacja pasieki i hodowla pszczoły murarki ogrodowej. W związku z tym że około 80 % roślin zapylanych jest przez owady istnieje potrzeba hodowli pszczoły murarki sposobem amatorskim w przydomowych warunkach. Szczególnie interesujące zagadnienia wykorzystali uczniowi klasy IV TR którym zaprezentowana wiedza przyda się w realizacji planu nauczania w dziale – pszczoły i pszczelarstwo. Na zakończenie prezentacji uczniowie otrzymali ulotki o podstawowej wiedzy z pszczelarstwa.

Spotkanie to było pomocne w uświadomieniu uczniom znaczenia pszczelarstwa w podniesieniu produkcyjności wielu roślin owadopylnych.

Dziękujemy przedstawicielom ARR w Olsztynie za przybycie i przybliżenie młodzieży oraz nauczycielom problemów związanych z pszczelarstwem w województwie Warmińsko-Mazurskim i całym kraju.

Dodaj komentarz

Skip to content