Stypendium Prezesa Rady Ministrów

13 listopada, uczennica drugiej klasy Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, Dominika Kwiatkowska była z wizytą w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, aby uroczyście odebrać z rąk kuratora oświaty, pani Grażyny Przasnyskiej stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium przyznaje się m.in. uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.  

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się powitaniem wielu przybyłych, wspaniałych gości oraz przemową warmińsko mazurskiego kuratora oświaty, pani Grażyny Przasnyskiej, która pogratulowała 165 uczniom wysokich wyników w nauce, znalezienia się w gronie stypendystów 
i najlepszych uczniów spośród całej społeczności szkolnej naszego województwa. Kurator oświaty podkreśliła, jak wielkie znaczenie mają wiedza 
i wykształcenie w życiu człowieka, jak wielki potencjał intelektualny prezentują absolwenci polskich szkół, jak wielu z nich osiąga sukcesy 
w różnych dziedzinach życia, także poza granicami kraju. Gratulacje z okazji otrzymania stypendium oraz życzenia na dalsze lata nauki skierowała do uczniów obecna na uroczystości Grażyna Kluge, wicewojewoda warmińsko – mazurski. Spotkanie uświetniły występy artystyczne. Stypendyści zaś opowiedzieli o swoich pasjach i zainteresowaniach.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele organów prowadzących oraz olsztyńskich uczelni wyższych. Stypendystom towarzyszyli nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice. Jak wspomina Dominika: usłyszenie własnego nazwiska na tak wzniosłym forum, było czymś niepowtarzalnym i wspaniałym. Jest to sukces, który utwierdza w przekonaniu, że warto poświęcać swój czas i wysiłek na naukę.

Dodaj komentarz

Skip to content