KONKURS WIEDZY O SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ I GRUPACH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 7 listopada 20114 r. odbył się w Warszawie Konkurs Wiedzy o Spółdzielczości Rolniczej i Grupach Producentów Rolnych. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod merytorycznym patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej.

Za cele Konkursu przyjęto popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu organizowania się producentów rolnych, w tym w szczególności dotyczącej spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz mobilizowanie młodzieży do wykorzystania informacji dotyczących programów pomocowych dla obszarów wiejskich, w szczególności PROW na lata 2017-2013 oraz 2014-2020.

Do Konkurs zostali zaproszeni uczniowie ZSCKR prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każda szkoła mogła wytypować jednego ucznia. Nas reprezentowała uczennica klasy II Technikum, w zawodzie technik agrobiznesu – Klaudia Krajewska.

Ze względu na trudności z dojazdem skorzystałyśmy z gościnności ZSCKR w Golądkowie, gdzie przenocowałyśmy w szkolnym internacie.

Finał Konkursu odbył się w Sali Wzorcowni w MRiRW. Wszyscy uczestnicy (43 uczniów) wraz z opiekunami zostali powitani przez członków Komisji Konkursowej. Następnie odbyły się trzy etapy Konkursu, w wyniku których zostało wyłonionych trzech laureatów.  Za udział w Konkursie otrzymałyśmy piękne dyplomy i aparaty fotograficzne. Po ogłoszeniu wyników wszyscy zostaliśmy zaproszeni na obiad. A później przyszedł czas na zrobienie kilku pamiątkowych zdjęć, podczas których miałyśmy okazję spotkać i przywitać się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – panem Markiem Sawickim.

Agnieszka Pędzich
Klaudia Krajewska

Dodaj komentarz

Skip to content