Pamiętając o poległych…

Zbliża się listopad, a wraz z nim coraz częściej myślimy o grobach najbliższych, którzy odeszli. Warto również w tych dniach pamiętać o osobach, które walcząc o naszą wolność oddały swoje życie.

Tradycyjnie już z okazji Wszystkich Świętych uczniowie klasy II Architektury Krajobrazu ZSCKR w Karolewie odwiedzili na miejscowym cmentarzu ewangelickim grób poległego kapitana  dr Tadeusza Gisgesa.

Tadeusz Gisges, doktor medycyny, urodził się 28 października 1894 roku, był naczelnym lekarzem 71 pułku Piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. Pułk ten został powołany 23 marca 1939 roku przez generalnego inspektora sił zbrojnych, marszałka Polski Edwarda Śmigłego – Rydza. Zadania SGO Narew polegały na obronie północno-wschodniego odcinka frontu w oparciu o granicę litewską oraz utrzymanie linii Narew i jej dopływu Biebrzy. Kapitan Tadeusz Gisges uczestniczył w działaniach wojennych 1939 roku, dostał się do niewoli niemieckiej. Zginął 6 grudnia 1944 roku w Karolewie niosąc pomoc jeńcom wojennym.

Uczniowie nie tylko posprzątali, złożyli kwiaty i zapalili znicze ale także oddali hołd poległemu za naszą wolność i niepodległość. Wizyta na cmentarzu była doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży historii naszego regionu, sylwetki bohatera oraz kształtowaniem uczuć patriotycznych i szacunku do tradycji.

Marta Śniadowska

Dodaj komentarz

Skip to content