Mamy nowy Samorząd Uczniowski!

8 października 2014 r. w Izbie Tradycji ZSCKR w Karolewie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Czynne prawo wyborcze posiadało 445 uczniów uczących się w naszej szkole, natomiast z biernego prawa wyborczego skorzystało 5 uczniów, którzy zgłosili swoje kandydatury i prowadzili kampanię wyborczą zgodnie ze Statutem Zespołu (&17).

W skład Komisji Wyborczej weszli reprezentanci dotychczasowego Samorządu Uczniowskiego: Marek Krajewski, Klaudia Krzemińska, Joanna Skrzypa i Karol Szczepura. Nad  prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał Opiekun SU – pani Janina Fąderska. W wyborach wzięło udział 330 uczniów, tj. 74,1 % uprawnionych do głosowania. Oddano 326 ważnych głosów i 4 głosy nieważne.  A oto wyniki głosowania:

  1. Siewruk Karol          (kl. II b TMR)           155 głosów
  2. Banaś Monika          (kl. IITA)                   70 głosów
  3. Marciniak Karol       (kl. II a TMR)             45 głosów
  4. Krajewska Klaudia    (kl. II TA)                  39 głosów
  5. Kwiatkowska Dominika  (kl. II TA)            17 głosów

Z wielką radością przedstawiamy skład  nowego Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący SU: Karol Siewruk

Zastępca Przewodniczącego SU: Monika Banaś

Sekretarz SU: Karol Marciniak

Gratulujemy serdecznie Karolowi, Monice i Karolowi! Z pewnością jest to wielkie wyróżnienie oraz wyraz zaufania jakim Was obdarzyli uczniowie naszej szkoły. Życzymy, abyście z otwartością i radością przyjęli nowe obowiązki i z pasją je wykonywali. Liczymy na nowe, ciekawe  pomysły i zapewniamy, że praca w Samorządzie Uczniowskim daje wiele satysfakcji.

Zaprzysiężenie nowego Samorządu  Uczniowskiego odbędzie się 14 października na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Marek Krajewski, Klaudia Krzemińska, Joanna Skrzypa, Karol Szczepura.

 

Dodaj komentarz

Skip to content