Inauguracja roku szkolnego 2014/15

„Mądrość jest wiedzą człowieka, wiedza zaś wolnością ”dokonywania wyborów”.

J.P. Sartre.

W słoneczny, wrześniowy poranek grono pedagogiczne, uczniowie i cała społeczność Zespołu przywitała  nowy rok szkolny 2014/2015. Msza święta w kościele parafialnym  pod wezwaniem św. Stanisława Kostki z udziałem pocztu sztandarowego i oprawą muzyczną przygotowaną przez uczniów,  wprowadziła nastrój refleksji nad wartościami  wolności i pokoju we współczesnym świecie. Uroczysty apel odbył się na placu szkolnym  przy budynku „Centrum”, gdzie odśpiewano hymn narodowy i wprowadzono sztandar szkoły.

Dyrektor Zespołu Pan  Ryszard Kawczyński powitał grono pedagogiczne i uczniów klas pierwszych.

W wystąpieniu nawiązał do historycznej rocznicy wybuchu wojny oraz dramatu współczesnego świata, jakim jest konflikt na Ukrainie. Dyrektor zachęcał do odpowiedzialnych postaw, szacunku do nauki i doceniania smaku wolności jako prawa wyboru własnej drogi. W tym roku szkolnym naukę w ZSCKR w Karolewie rozpoczyna 454 uczniów w 23 oddziałach , zaś priorytetem wszystkich kończących szkołę jest zdanie egzaminu zawodowego. Atutem szkoły jest nowoczesna baza dydaktyczna  w tym nowoczesne pracownie przedmiotowe oraz internat szkolny „Kormoran”.

Przewodniczący Samorządu Szkolnego Marek Krajewski powitał nauczycieli i zachęcał pierwszoklasistów do konsekwentnej, systematycznej pracy, bez której nauka nie jest kluczem do  świata.

Następnie wykonano pamiątkowe zdjęcie nauczycieli i uczniów. Symbolicznym akcentem solidaryzmu z polskimi sadownikami były piękne kosze z czerwonymi jabłkami. Owoce rozdano wszystkim, aby delektując się ich smakiem, wsparli idee sprawiedliwości i równości wszystkich ludzi.

Dodaj komentarz

Skip to content