„DNI POLA” we Wrocikowie

Dnia 24.06.2014 r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Agrobiznesu ZSCKR im gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych i Kierownikiem Gospodarstwa wzięli udział w pokazach DNI POLA we Wrócikowie. 

Uczniowie uczestniczyli w uroczystym otwarciu imprezy, pokazie doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na polach doświadczalnych stacji /zboża, ziemniaki, trawy pastewne, kukurydza, rośliny strączkowe i inne/, wysłuchali wykładu z prezentacją polową chorób różnych gatunków roślin uprawnych. W miłej, piknikowej atmosferze można było poznać także prezentacje firm handlowo-nasiennych i chemicznych. Uczestnicy zapoznali się z ofertą najnowszych odmian zalecanych do uprawy, innowacyjnym podejściem do rolnictwa, integrowaną ochroną kukurydzy przed chwastami, integrowanymi metodami ochrony jęczmienia ozimego i jarego przed agrofagami, pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich – premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz skorzystali z porad specjalistów i zgromadzili bogatą, najnowszą literaturę w tym zakresie. Na polach Stacji organizatorzy zaprezentowali doświadczenia objawów chorobowych różnych roślin uprawnych. Pokazy pól doświadczalnych roślin uprawnych pozwoliły uczniom na zdobycie wiedzy w zakresie występowania, rozpoznawania i zapobiegania objawom chorobowym oraz  praktyczną ocenę stopnia zainfekowania roślin przez choroby różnych gatunków roślin. Uczestnictwo w Dniach Pola Wrócikowo 2014 r. przyczyni się na pewno do wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów w dalszej edukacji oraz dobrym wykorzystaniu wiedzy w praktyce rolniczej.

Dodaj komentarz

Skip to content