DZIEŃ WALKI Z BEZROBOCIEM

11 kwietnia uczniowie z klas maturalnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbyli wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie. W Dniu Walki z Bezrobociem tutejszy PUP zorganizował Wiosenne Targi Pracy pod hasłem: „Agencje zatrudnienia – partner rynku pracy”.


Jak twierdzi dyrektor PUP Zygmunt Dorf, na kętrzyński rynek pracy wchodzą agencje pracy, z którymi, ma nadzieję, współpraca przyczyni się w znacznym stopniu do zmniejszenia liczby osób bezrobotnych.

Młodzież zapoznała się z różnymi ofertami zaproszonych agencji zatrudnienia, przejrzała aktualne oferty pracy w kraju i poza jego granicami. Ponadto bardziej zainteresowani wysłuchali  porad pośredników pracy i doradców zawodowych. 
Udział uczniów w Targach jest jednym z działań szkoły przygotowujących ich do realizacji własnej kariery zawodowej i brania odpowiedzialności za swoją przyszłość. 

Dodaj komentarz

Skip to content