VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 28 marca odbyły się eliminacje szkolne VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej, kształtowanie umiejętności praktycznych zastosowania wiedzy oraz szerzenie idei bezpiecznej pracy.

W eliminacjach szkolnych brali udział uczniowie klas II i III TMR i II i III TR.

Najlepszymi okazali się:

  1. Wojciech Zagozdon klasa II TR
  2. Piotr Goliński klasa III TR
  3. Michał Markiewicz klasa III TMR

Naszą szkołę w etapie centralnym, który odbędzie się w SGGW w Warszawie reprezentować będzie Wojtek Zagozdon.

Cenne nagrody ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kętrzynie, za które serdecznie dziękujemy.

Dodaj komentarz

Skip to content