XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W dniach 20 – 22 marca 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie miał miejsce finał XVIII Edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, która odbywa się pod auspicjami Ministra Edukacji Narodowej. Od początku jej istnienia organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a współorganizatorem Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trójstopniowa tzn. obejmuje etap szkolny, okręgowy i centralny, organizowane przez Komitet Główny pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Gawęckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W XVIII edycji wzięło udział 8600 uczestników, spośród których do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 52 uczniów wyłonionych w 12 okręgach. XVIII edycja Olimpiady była wyjątkowa, gdyż odbyła się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jej finał po raz pierwszy w historii, został rozegrany w podległej temu resortowi placówce tj. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Tematyką obecnej edycji było „Żywienie u progu i schyłku życia.” Finał miał 3 etapowy przebieg. Po pierwszej pisemnej części, w której uczestniczyło 52 finalistów, wyłoniono 31. Druga tura polegała na pisemnym rozwinięciu jednego z trzech tematów:

1) Uzasadnij w aspekcie żywieniowym i zdrowotnym słuszność przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

2) Czy, jak i dlaczego należy podprawiać potrawy.

3) Sposoby zmniejszania wartości energetycznej żywności.

Spośród tej grupy młodzieży wyłoniono szóstkę do ścisłego finału, która w sobotę rano uczestniczyła w quizie ocenianym przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Korczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracach Komisji uczestniczyli również pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, SGGW w Warszawie, Akademii Medycznej w Krakowie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ścisłej czołówce uczestniczyli: Jakub Woźniak z Technikum w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, Piotr Jan Liszka z Technikum Gastronomicznego nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie, Sylwia Magdalena Lubas z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Joanna Magdalena Gomółka z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Maria Załęska z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Zespole Szkół nr 125 w Warszawie i Magdalena Andruszkiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 12 w Poznaniu. Najlepszym okazał się Jakub Woźniak z Technikum w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu.

Zwycięzca, poza cennymi nagrodami za zajęcie I miejsca, otrzymał również puchary za najlepiej napisany test, najlepsza pracę pisemną i najwyżej punktowany udział w quizie.

Finał Olimpiady zaszczycili Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju  Wsi, Zofia Stypińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, prof. dr hab. Bogusław Staniewski – Dziekan Wydziału Nauk o Żywności UWM w Olsztynie, Marek Szter – Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty, Alicja Maruszak – wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Marek Bojarski – Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Władysław Renowicki – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, Henryk Wydra – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach oraz Andrzej Dzieliński – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Dodaj komentarz

Skip to content