WARSZTATY RYSUNKOWE W KATEDRZE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I AGROTURYSTYKI NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

W poniedziałek, 24 lutego 2014 r. młodzież klasy drugiej, trzeciej i czwartej kształcącej się w zawodzie technik architektury krajobrazu brała udział w warsztatach rysunkowych organizowanych przez Katedrę Architektury Krajobrazu i Agroturystyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem Uczelni, ofertą kształcenia i życiem studenckim. Młodzież brała udział w oficjalnym spotkaniu z nauczycielami akademickimi, którzy ciepło przywitali przyszłych kandydatów na studia. Następnie odbyło się spotkanie z przewodniczącym i członkami Studenckiego Koła Architektów Krajobrazu „Horyzont”, którzy pokazywali uczniom swoje prace projektowe, jakie wykonują w toku studiów. Oprowadzili młodzież po miasteczku studenckim Kortowo, pięknie zlokalizowanym nad jeziorem Kortowskim. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak Uczelnia rozwija się budując nowoczesne budynki dydaktyczne i rozszerzając bazę kształcenia. Po spacerze młodzież wzięła udział w warsztatach rysunkowych prowadzonych przez mgr Beatę Kołakowską, nauczyciela akademickiego rysunku na kierunku architektura krajobrazu. Zadanie rysunkowe dotyczyło wykonania szkicu martwej natury ustawionej w pracowni rysunkowej. Pani Kołakowska opowiedziała uczniom o egzaminie wstępnym na studia i zachęcała do pielęgnowania swoich rysunkowych pasji.

Wyjazd dla uczestników był cenny pod względem dydaktycznym, zachęcił młodzież do podjęcia dalszej nauki na uczelniach wyższych i zmobilizował do zaangażowania się w przygotowania do egzaminu maturalnego.

Magdalena Witkowska-Hrycek

Dodaj komentarz

Skip to content