Zdrowa dusza, zdrowe ciało

W dniach 20 i 21 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie prowadzone były warsztaty profilaktyczne pt. „Porozmawiajmy o …”, poruszające problematykę uzależnień od środków psychoaktywnych.

Osobą prowadzącą była Pani Katarzyna Partyka, doświadczona pedagog, socjoterapeutka i streetworkerka pracująca.z osobami uzależnionymi od narkotyków, członkini zespołu Fundacji Zmian Społecznych KREATYWNI z Gdyni. Pani Katarzyna już po raz drugi gościła ze swoim programem w naszej szkole, który cieszył się zainteresowaniem młodzieży. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie wszystkich klas drugich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – łącznie sześć klas. Zajęcia odbywały się w świetlicy internatu „Kormoran”. Ich realizacja trwała z każdą klasą po dwie godziny zegarowe. Koordynatorem programu była pedagog, pani Małgorzata Sokołowska. „Porozmawiajmy o …”, to program psychoprofilaktyczny realizowany w formie warsztatów. Jego celem było kształtowanie postaw wolnych od nałogów i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Prowadząca, z młodzieżą analizowała zagadnienia szukając odpowiedzi na pytania problemowe: czym są narkotyki, po co je bierzemy, jakie są skutki brania i picia, czy w uzależnieniu można mówić o silnej woli człowieka, co chroni przed braniem i piciem, a co sprzyja takim zachowaniom.  W trakcie prowadzonej dyskusji młodzież wypowiadała się na temat, jaką rolę odgrywa w życiu oraz w stosunku do środków psychoaktywnych motywacja i miłość do samych siebie. Realizacja warsztatów była nowoczesną, nieszablonową, rzetelną edukacją młodzieży. Dotyczyła zagrożeń społecznych oraz promocji zdrowego stylu życia.

Dodaj komentarz

Skip to content