WOŚP 2014

Wzór zgłoszenia na kwestowanie na rzecz WOŚP w Kętrzynie

Kwestujący:

  • zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem,
  • imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu,
  • jeżeli osoba kwestująca nie ma 16 lat – kontakt do opiekuna,
  • adres szkoły,
  • zgoda rodziców.

Na tej samej kartce dane dwóch osób towarzyszących kwestującemu wraz z nr telefonów.

Zgłoszenia należy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia do kętrzyńskiego zamku.

 

Dodaj komentarz

Skip to content