Szkolenie ODR

W piątek 22 listopada 2013 r. w świetlicy internatu zostało przeprowadzone szkolenie, zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie z zakresu:

1)     Wymagań i zasad wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów oraz zasad zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów.

2)     Ochrony zwierząt gospodarskich oraz minimalnych wymagań dotyczących utrzymania bydła i trzody chlewnej.

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas II i III TR, II i III TMR oraz III TU. Prelegentem był pan Andrzej Cybulski kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie. Poza ciekawym szkoleniem organizator zapewnił również poczęstunek w postaci napojów i ciasteczek.

Dodaj komentarz

Skip to content