ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Spokój jutra zasiewa się w naszych sercach już dziś…”

               Apel z okazji  „Dnia Niepodległości” w ZSCKR odbył się 8 listopada 2013 r.

To święto narodowe- odzyskanie wolności i budowa suwerennego państwa-  dostarcza współczesnym refleksji na temat ofiarnego patriotyzmu i  heroizmu jako wartości często zapomnianych i  niedocenianych.

Montaż artystyczny przygotowany przez uczniów został poprzedzony przemówieniem dyrektora Zespołu pana Ryszarda Kawczyńskiego. Wystąpienie poświęcone było wartości wolności :wolności słowa, wolności politycznej i wolności państwa, której wagi często niedoceniany. Dyrektor odwołał się do tekstu  Konstytucji RP, która zawiera rozdziały poświęcone wolności  rozumianej jako element praworządności i odpowiedzialności człowieka za czyny i decyzje.  

W kontekście walki o wolność i niepodległość,  pan Dyrektor przywołał  także literackie przykłady  łamania prawa człowieka, bestialstwa i zbrodni, których dowód znajdujemy

 w „Opowiadaniach ” Tadeusza Borowskiego i „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Te utwory stanowią dziś świadectwo dokumentalne, ostrzegają przed totalitaryzmem i pogwałceniem prawa wolności i godności jednostki, o które tak bardzo Polacy walczyli i za którymi tęsknili.

Kontekst literacki jest uzupełnieniem 95 rocznicy odzyskania niepodległości rozumianej  jako synonim wolności „demokratycznej”, za którą wszyscy jesteśmy  dzisiaj odpowiedzialni.

Występ uczniów odwoływał się do walki i działań Polaków, które podejmowali marząc o niepodległości.  Cytaty z wypowiedzi marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pieśni: „My Pierwsza Brygada”, stanowiły tematyczne odniesienie do prawdy historycznej tamtych dni.

Występ artystyczny młodzieży odbył się pod kierunkiem: pani Joanny Cieleszyńskiej i pani Marty Śniadowskiej. Maciej Zwierkowski w roli narratora i Patryk Zborowski jako odtwórca roli Józefa Piłsudskiego, zabrali odbiorców w echa historycznych wydarzeń. Lekcja historii pogłębiona została recytacją i pieśniami  narodowymi. Szczególne uznanie za udział w apelu należy się: Maciejowi Zwierkowskiemu kl. II a TŻiUG, Joannie Buniowskiej kl.II a TŻiUG,

Jarosławowi Czyżewskiemu kl. II TMR, Konradowi Hensz kl. I a TMR, Patrykowi Zborowskiemu kl. II b TŻiUG, Przemysławowi Ciskiemu kl. I a TŻiUG, oraz uczennicom klasy III AK- Natalii Andrzejewskiej, Ewie Maśnik, Sandrze Kęska.

Podczas apelu uhonorowano również  zwycięzców szkolnego etapu OWiUR .

W kontekście uroczystości odbyło się także  ogłoszenie wyników VI edycji szkolnego konkursu „Gdy myślę Ojczyzna…”. W tym roku motywem przewodnim był chleb-symbol polskości. W imieniu komisji nagrodzonych  laureatów, którzy wykonali zdjęcia konkursowe  przedstawiła Pani Janina Fąderska:

I miejsce Klaudia Krajewska I TA

II miejsce Anna Kordecka II a TŻiUG

III miejsce Janna Jakubiec II a TŻiUG

Pozakonkursowo fotografie chleba dostarczyła p. Stella Stukanowa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii nagrodzonych prac w bibliotece szkoły.

Dodaj komentarz

Skip to content