DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 2013

„Nauka potrzebna jest do poznawania, a wiara konieczna jest do czynów i postępowania.

Są góry, przez które trzeba przejść , inaczej droga się urywa…”

Obchody Dnia Patrona Szkoły w ZS CKR w Karolewie dnia 20 września  2013r. miały wyjątkowy charakter.  Społeczność szkoły i zaproszeni goście  wzięli  udział w uroczystości, której doniosłość  podkreśliły:  historyczna pieśń „Rota” oraz  symboliczne złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych Zespołu. Swoją obecnością  zaszczycili nas : Burmistrz Kętrzyna oraz Prezes ZP PSL w Kętrzynie  Krzysztof Hećman, Sekretarz ZP PSL  Roman Chodara, członek ZP PSL Bogdan Krajewski, Sekretarz Gminy Kętrzyn Marek Olszewski.

Konferansjerami uroczystości byli debiutujący w tej roli : Dominika Jachimczyk i Karol Szczepura –uczniowie klasy II TR/AK.

Obchody  Dnia Patrona Szkoły gen. Franciszka Kamińskiego miały następujący przebieg:

-wspólne odśpiewanie pieśni „Rota” przed  pomnikiem Patrona i złożenie wieńców : od młodzieży i Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli ZP PSL w Kętrzynie

-przemarsz pocztu sztandarowego i uczestników święta  do sali sportowej „Olimpii”

-rozpoczęcie apelu wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego

-powitanie gości i przemówienie  dyrektora Zespołu Pana Ryszarda Kawczyńskiego

-program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej

-ślubowanie klas pierwszych

-zwiedzanie szkoły i Izby Pamięci przez zaproszonych gości oraz słodki poczęstunek w budynku „Kredens”.

Ten dzień pozostanie na długo w pamięci  uczniów klas pierwszych, którzy  zgodnie z ceremoniałem Szkoły złożyli ślubowanie na Sztandar i zostali przyjęci do grona społeczności ZS CKR.  Każdy z uczniów otrzymał  logo szkoły i indeks. Ślubowanie poprowadził pan Andrzej Sienkiewicz. W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych  rozpoczęli naukę w siedmiu oddziałach.

Refleksji wszystkim zgromadzonym dostarczył również montaż artystyczny , którego tematem były echa biografii  Franciszka Kamińskiego i wybrane wątki  historyczne. Na  szczególne uznanie   za zaangażowanie w występ sceniczny   i  interpretację  utworów muzycznych w programie artystycznym zasłużyli uczniowie: Patryk Zborowski , Joanna Jakubiec, Sandra Kęska, Maciej Zwierkowski, Paulina Puchalska, Magdalena Radawiec i Joanna Buniowska.

Dodaj komentarz

Skip to content