INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Dnia 02 września w ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego przywitano nowy rok szkolny2013/2014. Zgodnie z tradycją społeczność szkoły uczestniczyła we mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie.

Z powodu deszczowej aury dalsze uroczystości odbyły się w hali sportowej „Olimpii”.

Każda z klas ustawiła się wraz z wychowawcą. Zgodnie z ceremoniałem szkoły wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn narodowy.

Dyrektor Zespołu pan Ryszard Kawczyński powitał nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na modernizację bazy szkolnej i trwające nadal prace, których celem jest poprawa standardów jakości kształcenia oraz warunków nauki. Baza szkoły, z której codziennie korzystać będą uczniowie to przede wszystkim nowoczesne wyposażenia pracowni, zadbane aleje i plac apelowy oraz internat.

Pan Dyrektor nawiązał również do historii , której jesteśmy spadkobiercami- dla pokoleń walczących za wolność , wszyscy dziś wolni winni pamięć i szacunek, zaś dramat drugiej wojny powinien szczególnie budzić refleksje wśród młodzieży, która cieszy się wolnością.

Szczególną wartością jest młodość, ale uczniowie muszą mieć świadomość, że samodzielność i zdobyta wiedza to klucz do sukcesu.

Następnie Marek Krajewski- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, skierował słowa powitania do nauczycieli i braci uczniowskiej. Zachęcał uczniów do i zdobywania nowych umiejętności się do promowania wizerunku szkoły. Wśród uczniów klas pierwszych powitaliśmy następujące klasy :

I A TMR- wychowawca p. Robert Pędzich

I B TMR- wychowawca p. Jacek Lipka

I TAK/TA- wychowawca p. Agnieszka Pędzich

I A TŻiUG- wychowawca p. Anna Skrzypa

I B TŻiUG- wychowawca p. Krystyna Szerszeń

I a ZSZ- wychowawca p. Lucyna Olszewska

I b ZSZ- wychowawca p. Halina Szeląg

Po apelu uczniowie i wychowawcy spotkali się w klasach.

Życzymy wszystkim: nauczycielom i uczniom dobrej organizacji pracy, cierpliwej i skutecznej współpracy oraz niesłabnącej energii i motywacji. Powodzenia !!!

Dodaj komentarz

Skip to content