Koniec roku szkolnego 2012/2013

28 czerwca 2013r dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS CKR im. gen Franciszka Kamińskiego, spotkali się na zakończeniu roku szkolnego 2012/2013. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym z udziałem pocztu sztandarowego Zespołu . Oprawę muzyczną liturgii przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Niny Sawickiej.

Podziękowania za miniony rok współpracy oraz mądre sentencje na temat daru młodości , w swoim kazaniu skierował do wszystkich proboszcz parafii w Karolewie ksiądz dr Kazimierz Żuchowski .Apel szkolny, z powodu niesprzyjającej aury, odbył się na hali sportowej Olimpia. Wagę uroczystości podkreśliły przede wszystkim hymn odśpiewany przez społeczność szkolną, poczet sztandarowy i osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Dyrektor Szkoły pan Ryszard Kawczyński w przemówieniu wyraził uznanie dla wszystkich, którzy twórczo i chętnie angażowali się w życie szkoły, rozwijali własne zainteresowania i mieli wpływ na sukcesy koleżanek i kolegów. Refleksyjnie zabrzmiały zdania , że przeżycia szkolnych lat są niepowtarzalne i to one kształtować będą późniejsze relacje z innymi ludźmi.

W imieniu społeczności szkolnej –Gospodarz SU Marek Krajewski, dziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za wspieranie, okazaną pomoc i wyrozumiałość wobec uczniów. Przepraszał za nieudolność i nieodpowiedzialność w działaniu i zachowaniu młodzieży , która najczęściej jest wynikiem niedojrzałości i braku doświadczenia.

Zakończenie roku czas podsumowań: osiągnięć i sukcesów uczniów, dzień w którym najlepsi są nagradzani i otrzymują uznanie za pracę i wysiłek. Na apelu dokonano wręczenia świadectw z czerwonym paskiem uczniom z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem. Biblioteka i czytelnia szkolna reprezentowana przez panią Janinę Fąderską i panią Katarzynę Dziębowską, przyznała dyplomy i nagrody za czytelnictwo i zaangażowanie w pomoc w czytelni szkolnej. Dyplomy otrzymały: Ewelina Skonieczka II TAK, Marlena Zajerska II TOUG, Kinga Mikulska II TOUG.

Przez rok szkolny trwała ogłoszona przez Samorząd Uczniowski „Bitwa międzyklasowa” o najwyższą średnią ocen i frekwencję. W tej kategorii przyznano następujące miejsca:

Za najwyższą średnią ocen:

III miejsce –klasa III TAK ze średnią 3,68

II miejsce –klasa III TU TŻiGD ze średnią 3,84

I miejsce-klasa IV TAG ze średnią 3,96

Za najwyższą frekwencję:

III miejsce –klasa IV TAK-91,2%

II miejsce-klasa II TR-92,59%

I miejsce-klasa I TMR-93,8%

Dyplomy za reprezentowanie szkoły i udział w Zespole Pieśni i Tańca Karolewo otrzymali następujący uczniowie:

Renata Zielińska ITAK

Anna Gryglak ITAK

Dominika Jachimczyk I TAK

Agnieszka Duda I B TŻiUG

Sebastian Kęszczyk IB TŻiUG

Patryk Zborowski I B TŻiUG

Sandra Kęska II TAK

Uczniowie tańczący w szkolnym zespole, byli również na wyciecze dydaktycznej zorganizowanej przez pana Dyrektora Ryszarda Kawczyńskiego i Radę Rodziców.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: panią Elwirą Rzeczycką i panią Ewą Weredą , uhonorował aktywnych uczniów dyplomami. Nagrodzeni zostali: Patryk Zborowski I B TŻiUG, Marek Krajewski II TMR, Jarosław Czyżewski ITMR, Joanna Skrzypa II TŻiGD, Klaudia Krzemińska II TŻiGD, Beata Zakrzewska II TŻiGD, Aleksandra Rejnat II TŻiGD, Patryk Nasiadko II TU TŻiGD.

Następnie uczniowie i wychowawcy klas spotkali się, by podziękować wzajemnie za rok pracy i otrzymać upragnione świadectwa.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, moc wrażeń i przygód podczas wakacji.

Dodaj komentarz

Skip to content