„Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, aby człowiekiem się stać…” Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas zawodowych

14 czerwca 2013 roku o godzinie 11.30 ostatni raz w murach szkoły spotkali się uczniowie klasy II w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz  klasy III w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych wraz z wychowawcami, dyrekcją, nauczycielami i uczniami klas młodszych w auli internatu Kormoran.

Zgodnie z ceremoniałem Zespołu, uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego. Prowadzące apel: Natalia Andrzejewska i Sandra Kęska, uczennice klasy II AK, wprowadziły  zebranych w refleksyjny  nastrój cytując sentencje i fragmenty utworów literackich.

Wszyscy z uwagą wysłuchali wystąpienia Pana Dyrektora Zespołu Ryszarda Kawczyńskiego, który  zachęcał absolwentów do dalszej nauki i zdobywania umiejętności zawodowych. Dyrektor nawiązał do samodzielności i odwagi , które dziś na rynku pracy niezbędne są, aby zmierzyć się z innymi. Ważne, by każdy odnalazł swoje miejsce w świecie i miał pewność, że zawód, który zdobył ułatwi start w dorosłe życie.

Tradycją szkoły jest przyznawanie tytułu „Absolwenta Roku”. To szczególne wyróżnienie: statuetkę i dyplom, otrzymała Anna Pająk -uczennica klasy II KZ. W wystąpieniu Absolwentka  podziękowała Dyrektorowi, nauczycielom ale przede wszystkim swojej wychowawczyni Joannie Szwark za życzliwość i wspieranie w nauce.

W imieniu społeczności szkolnej wystąpił Gospodarz Samorządu Uczniowskiego Marek Krajewski, który życzył  absolwentom  pomyślnego zdania egzaminów zawodowych i spełnienia marzeń.

Dyrekcja Szkoły, wraz z wychowawcami  klas: Panią  Joanną Szwark i Panem  Andrzejem Rzeczyckim  wręczyli świadectwa ukończenia szkoły , dyplomy i nagrody będące ukoronowaniem  starań, ciężkiej pracy i zaangażowania swoich wychowanków.

Nagrodzeni zostali: Annna Pająk i Monika Szarlej za najlepsze wyniki w nauce, wzorowe zachowanie  udział w życiu szkoły  i obsługę uroczystości.  Katarzyna Pudłowska otrzymała wyróżnienie za sukcesy sportowe i promowanie wizerunku  szkoły,  Grzegorz Wiącek otrzymał wyróżnienie za aktywną postawę społeczną. Rodzice najlepszych uczniów otrzymali  listy gratulacyjne. Uroczystość zakończyło zrobienie pamiątkowych zdjęć klas z Dyrekcją i wychowawcami.

Dodaj komentarz

Skip to content