„Międzynarodowy Dzień Ziemi”

Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. 

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń  organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Segregacja odpadów jest to jeden z największych problemów środowiskowych w Polsce jak i na świecie. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczana ilości odpadów podlegających utylizacji przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów.

W naszej szkole jak co roku odbywa się wystawa plakatów tym razem pt.: „Segregacja  śmieci”, organizatorem była Pani Teresa Gbur.

Wystawa plakatów ma uświadomić nam, że człowiek stanowi element środowiska naturalnego i działając na szkody natury, szkodzi sam sobie.

Laureaci tegorocznego konkursu:

I miejsce zajął Wojciech Jasionek z klasy III TOUG

II miejsce zajął Emil Dymek z klasy III TOUG

III miejsce zajęła Karolina Żygadło z klasy II TOUG

 

Opracowała:

Róża Purgacz

Dodaj komentarz

Skip to content