ZS CKR w Karolewie – najlepszą szkołą na XXXVII eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 19 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej Szkoły zajęli  I miejsce w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach okręgowych XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

W eliminacjach okręgowych, które odbyły się na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie wzięło udział  162 uczniów w sześciu blokach przedmiotowych. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 60 pytań i wykonywali po trzy zadania praktyczne. Nasza Szkołę reprezentowało 9 uczniów: Magdalena Kamińska i Natalia Mazur- w bloku agrobiznesu, Ilona Nałysnyk i Mateusz Nowicki – w bloku architektury krajobrazu, Marek Krajewski, Andrzej Kuriata, Piotr Klimaszewski – w bloku mechanizacji rolnictwa, Mateusz Jachimczyk – w bloku produkcji roślinnej i Patryk Nasiadko – w bloku żywienia człowieka i gospodarstwa domowego.

Uczniowie, którzy zdobyli jedno z pięciu pierwszych miejsc w poszczególnych blokach zostali wyróżnieni i obdarowani cennymi nagrodami:

BLOK MECHANIZACJI ROLNICTWA

I miejsce – Marek Krajewski

II miejsce – Andrzej Kuriata

V miejsce – Piotr Klimaszewski

BLOK AGROBIZNES

I miejsce – Magdalena Kamińska

V miejsce – Natalia Mazur

BLOK ŻYWIENIA CZŁOWIEKA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

IV miejsce – Patryk Nasiadko

Dodatkowe wyróżnienie otrzymał również Marek Krajewski, za najlepszy wynik punktowy wśród wszystkich 162 uczestników olimpiady.

Bardzo dobre wyniki naszych uczniów pozwoliły na zdobycie przez Szkołę I miejscawśród 36 szkół biorących udział w eliminacjach.

7-8 czerwca 2013 r. czworo uczniów: Marek Krajewski, Andrzej Kuriata, Piotr Klimaszewski i Magdalena Kamińska będzie reprezentowało Szkołę na eliminacjach centralnych, które odbędą się  w SGGW w Warszawie.

Serdeczne gratulacje!

Agnieszka Pędzich

Dodaj komentarz

Skip to content