Promocja produktów rolnych ARR

Dnia 20.03.2013  w ZSCKR w Karolewie gościli przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego. Prowadzący spotkanie, przedstawił dla klas I AK/TR oraz II TMR/TR promocję różnych produktów o charakterze rolno-spożywczym.

Zainteresowanie wzbudziły zagadnienia na temat pokazów i konkursów promujących nasze produkty w kraju i za granicą oraz sposób rozpowszechniania produktów regionalnych. Na spotkaniu, młodzież zapoznała się również z  omówionymi mechanizmami dofinansowania działań promocyjnych.

Dodaj komentarz

Skip to content