Święto młodzieży w Zespole Szkół CKR w Karolewie

Miarą młodości jest radość i spontaniczność, dlatego raz do roku  zgodnie z  kalendarzem szkoły- nauczyciele i brać uczniowska, pod „władzą” Samorządu Uczniowskiego, biorą udział w wiosennym święcie zwanym „Karolewiadą”.

Organizatorem i pomysłodawcą święta jest S U, nad którym czuwają pani Ewa Wereda, pani Elwira Rzeczycka.

W tym roku, na sali „Olimpii”, spotkały się drużyny trzech bloków nauczania: mechanicznego, żywieniowego i agro-rolonego.  Symbolicznym rozpoczęciem święta było przekazanie klucza „władzy” do szkoły przez wicedyrektora Dariusza Chomkę dla  Samorządu. Karolewiadę  rozpoczęli „uroczy” prowadzący: Daniel Nachiło i Joasia Skrzypa, którzy zapowiadali poszczególne konkurencje i ujarzmiali emocje publiczności.

Kolejno bloki nauczania, prezentowały swoje umiejętności w następujących konkurencjach:

Kategoria : „Publiczność” i jej wizerunek(strój, okrzyki, zaangażowanie, spontaniczność)

Kategoria: „Pokaż , co potrafisz…”(pomysłowość,  talent, oryginalność, widowiskowość prezentacji)

Kategoria: „Bajka na żywo”(interpretacja bajek: „Czerwony Kapturek”, „O rybaku i złotej rybce”, „Kota w butach”)

Kategoria: „Piosenka tematyczna”(wykonanie przez drużynę tematycznego utworu)

Kategoria: „Quiz 1 z 9”(rywalizacja przedstawicieli drużyn w zagadnieniach wiedzy)

Kategoria: „Sobowtór nauczyciela”.

Wszystkie konkurencje oceniało jury w składzie: w-ce dyrektorzy: pani Małgorzata Hrycenko, pan Dariusz Chomka, pedagog szkolny Małgorzata Sokołowska, Bibliotekarz szkolny: Janina Fąderska.  

Publiczność radosna i  bardzo żywiołowa, dodawała  odwagi swoim reprezentantom. Najwięcej emocji wzbudziły konkurencje związane z prezentacjami umiejętności tanecznych i artystycznych.  Słowa uznania za oryginalność i  pomysłowość występów oraz stylizacji,  należą się wszystkim trzem blokom nauczania- zawodnikom : żółtym , zielonym i niebieskim.

„Karolewiada” wyzwoliła entuzjazm i działanie nawet wśród uczniów nieśmiałych, bo każdy uczestnik był ważny. Maski, pompony, czapki, trąbki , balony- pomagały wyrażać radość.

Za zaangażowanie i czuwanie nad przebiegiem imprezy szczególne podziękowania należą się pani Elwirze Rzeczyckiej i pani Ewie Wereda.  Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy w sposób odpowiedzialny i zaangażowany monitorowali przygotowania do święta młodzieży.

Świętowanie Karolewiady  było możliwe dzięki pięknej, wykonanej  artystycznie scenerii i dekoracji sceny, przygotowaniu sali oraz nieocenionej pomocy w przygotowaniu i wspieraniu młodzieży.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za życzliwe wsparcie, poświęcony czas i zrozumienie. Warto wspierać takie przedsięwzięcia, bo: „Wrażenie są jak skrzydła marzeń na których wzleci nawet najsłabszy z nas”.  

Materiał filmowy

 

Dodaj komentarz

Skip to content