W naszej szkole warto być najlepszym…

W dniach 14-15 lutego 2013 r.  uczniowie  z najlepszą średnią ocen w poszczególnych klasach, uczestniczyli wraz z opiekunami: panem dyrektorem Ryszardem Kawczyńskim oraz panią Elwirą Rzeczycką w wycieczce do Warszawy. Wyjazd miał charakter edukacyjno-integracyjny, a udział w nim wzięło 29 uczniów naszej szkoły.

W pierwszym dniu  uczestników wyjazdu w Centralnej Bibliotece Rolniczej powitała pani Zofia Stypińska- zastępca dyrektora ds. oświaty rolniczej w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki oraz pan Ryszard Miazek- dyrektor CBR.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała szkolenia  dotyczącego zagadnień związanych z realizacją PROW 2007-2013 przeprowadzonego przez panią Alinę Osińską.

Wczesnym popołudniem czekała na uczniów niespodzianka.

 Z entuzjazmem zareagowano na  zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik- jednego z najnowocześniejszych muzeów w Europie. Eksponaty w galeriach tematycznych oraz możliwość obserwacji zjawisk chemicznych i fizycznych wzbudziły zainteresowanie i pozwoliły zwiedzającym poczuć się jak odkrywcy.

Kolejnego dnia  uczestnicy udali się na prelekcje poświęcone tematyce zdrowej żywności, ekologii w rolnictwie oraz promocji produktów regionalnych i tradycyjnych,  zaprezentowane przez panią Magdalenę Kołak i panią Joannę Lendzion z Departamentu Promocji i Komunikacji. W kolejnym panelu edukacyjnym uczniowie obejrzeli cykl filmów, w których przedstawiono zastosowanie produktów ekologicznych w procesie żywienia człowieka.

Program wycieczki, zakwaterowanie, wyżywienie oraz upominki,  sfinansowane zostały przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dwudniowa wycieczka pozostawiła niezatarte wspomnienia w świadomości  uczestników. Poszerzenie wiedzy, odkrycie najciekawszych miejsc stolicy, wspólne spędzanie czasu stanowią bezcenne elementy w edukacji młodzieży.

Opracowała: Elwira Rzeczycka

Dodaj komentarz

Skip to content