Wspomnienia o Zofii Skrzyniarz

Dnia 24 listopada 2012 r. zmarła w wieku 86 lat Pani Zofia Skrzyniarz długoletnia nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. 

Zofia Skrzyniarz urodziła się 19 stycznia 1926 r. w Jastrząbce Nowej pow. tarnowski. Szkołę podstawową ukończyła w 1939 r. w swojej rodzinnej miejscowości. Edukację gimnazjalną rozpoczęła podczas okupacji, pierwsze trzy klasy gimnazjum ukończyła na kursach tajnego nauczania, zaś po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W 1948 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Tarnowie i w tym samym roku rozpoczęła pracę nauczycielską w Szkole Podstawowej w Szarwarku pow. Dąbrowa Tarnowska. Po dwóch latach została skierowana do pracy w charakterze nauczyciela geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Równocześnie ukończyła Studium Nauczycielskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku.

W 1954 roku rozpoczęła pracę w szkole w Karolewie. Podczas swojej pracy zawodowej w Karolewie nauczała historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie, była także wychowawczynią internatu. W 1971 roku Zofia Skrzyniarz ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała tytuł magistra pedagogiki.

W swojej pracy była wielokrotnie nagradzana za wzorową pracę pedagogiczno-wychowawczą. Za osiągnięcia w pracy nauczycielskiej otrzymała nagrodę pierwszego stopnia, przyznaną przez Ministra Oświaty i Wychowania (1980), Srebrną Odznakę Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1965) oraz medal „Za zasługi dla oświaty województwa olsztyńskiego” przyznany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za nienaganną pracę pedagogiczną (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982). Związek Harcerstwa Polskiego przyznał Pani Zofii Skrzyniarz Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa (1980).  W 1983 roku Zofia Skrzyniarz odeszła na emeryturę.

Pani Zofia Skrzyniarz przekazywała swoim uczniom wiedzę na temat otaczającego ich świata, ucząc ich równocześnie jak ważna jest w życiu sumienna praca i rzetelność. Zasady, które wpajała młodym ludziom, stały się częścią ich dorosłego życia. Po latach doceniali znaczenie wartości, których nauczyła ich Pani Zofia Skrzyniarz. Od swoich uczniów wymagała obowiązkowości i odpowiedzialności, jednocześnie sama była wierna tym zasadom.

Uczniowie Pani Zofii Skrzyniarz zawsze mogli liczyć na jej wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach szkolnego życia, czym zyskała sobie ich wielki szacunek i wdzięczność.

Szczególne miejsce w życiu Pani Zofii Skrzyniarz zajmowała literatura, lubiła także poznawać i zwiedzać nowe zabytki, interesowała ją między innymi architektura pałaców i dworów dawnych Prus Wschodnich. W ostatnich latach życia często spotkać można było Panią Zofię podczas codziennych spacerów. Czas nie zmienił nic w jej pogodnym usposobieniu, pozostała życzliwa innym, z ciepłym uśmiechem i dobrym słowem dla każdego, kogo mijała po drodze.

Zofia Skrzyniarz została pochowana 28 listopada 2012 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie.

Dodaj komentarz

Skip to content