Wspomnienia o Ludwiku Drozdzie

Dnia 20 listopada 2012 r. zmarł w wieku 84 lat Pan Ludwik Drozd długoletni nauczyciel i wychowawca młodzieży Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Karolewie.

Ludwik Drozd urodził się 11 sierpnia 1928 r. w Prusach pow. lwowski. 
Ukończył 4-klasowe Gimnazjum Ogólnokształcące, a następnie Państwowe Liceum Mechaniki Rolnej w Wołowie woj. wrocławskie. 
W lipcu 1950 r. podjął pracę zawodową w Państwowej Szkole Rolniczej w Pasłęku na stanowisku nauczyciela mechaniki oraz zajęć praktycznych. Rok później Ludwik Drozd otrzymał skierowanie do pracy w Zespole Państwowych Liceów Rolniczych w Karolewie. Tutaj rozpoczął pracę 1 września 1951 r. 
Ze szkołą w Karolewie związany był przez większą część swojego życia. Uczył przedmiotów zawodowych zgodnie z kierunkiem ukończonych przez niego studiów wyższych. 
W 1985 roku odszedł na emeryturę.

Śp. Ludwika Drozd pozostał na zawsze w pamięci wielu uczniów tej szkoły. 
To z nim absolwenci chętnie spotykali się po latach, wspominali jego anegdoty, wyjątkowość prowadzonych przez niego zajęć.  Lekcje mechaniki pojazdów rolniczych i elektrotechniki były zawsze ciekawe, wzbogacone doświadczeniami i praktyką.  Przekazywał innym wiedzę, która nie ulatywała wraz z biegiem czasu, ale dzięki zaangażowaniu Pana Ludwika Drozda, wiele lat służyła jego uczniom.

Śp. Ludwik Drozd był nie tylko rzetelnym pedagogiem, ale także dobrym wychowawcą. Kształtował pokolenia uczniów szkoły w Karolewie, ich postawy i późniejsze życiowe wybory. Ambitny, wymagający, ale równocześnie szanowany przez swoich uczniów i wychowanków. W ciągu długich lat swojej pracy zawodowej Ludwik Drozd chętnie wspierał młodych nauczycieli, pomagał przy tworzeniu planów lekcji 
i programów nauczania, zawsze zaangażowany w życie szkoły i Karolewa. Poczucie humoru towarzyszyło 
Panu Ludwikowi Drozdowi na co dzień, był nauczycielem dowcipnym, pełnym energii 
i nowych pomysłów. Takim zapamiętają go współpracownicy i jego uczniowie, dla wielu 
z nich śp. Ludwik Drozd był i pozostanie autorytetem.

Śp. Ludwik Drozd  został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Pasłęku w dniu 23 listopada 2012 roku.

 

 

Katarzyna Kłek

Dodaj komentarz

Skip to content