Uwarunkowania powstania ARR i jej cele w polskim rolnictwie.

W dniu 28.11.2012 uczniowie kl. II TR, II TMR, IV TAG, IV TAK, III TAG (razem 45 osób) ZSCKR w Karolewie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem OT ARR w Olsztynie.

Tematem spotkania była Wspólna Polityka Rolna w krajach Unii Europejskiej.

Celem spotkania było:

– Zapoznanie uczniów z interwencjonizmem państwa w sektorze rolnictwa

 przed i po wstąpieniu Polski do UE,

-Określenie celów ARR jako akredytowanej agencji płatniczej po wstąpieniu Polski do UE.

Uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się także z efektami współpracy ARR ze szkołami między innymi z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w zakresie informacyjno – promocyjnym.

Opracował: Zygmunt Matuszczak.

Dodaj komentarz

Skip to content