Teoria bliżej praktyki

Uczniowie KL. II TR ZSCKR w Karolewie w ramach zajęć praktycznych wykonują praktycznie na polach gospodarstwa szkolnego lustrację plantacji roślin ozimych, badają kwasowość gleb i wykonują odkrywki glebowe celem określenia cech morfologicznych gleb gospodarstwa szkolnego.

Celem powyższych zajęć było wyeliminowanie warunków niesprzyjających plonowaniu roślin uprawnych.

Opracował pan Zygmunt Matuszczak

Dodaj komentarz

Skip to content