Zwiedzanie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Olsztynie

Dnia 12 listopada 2012 r. grupa uczniów kl.I-ej TR i TAK ZSCKR w Karolewie zwiedziła Okręgową  Stację Chemiczno–Rolniczą w Olsztynie.

Celem zajęć było:

-zapoznanie uczniów z organizacją i zakresem działania Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej w Olsztynie,

– metodyka badań zasobności gleb w makro i mikroelementy,

– oznaczenie kwasowości gleb,

– ekonomiczne aspekty wyników analiz glebowych.

W pierwszej części spotkania uczniowie wzięli udział w wykładzie na temat celowości badania gleb oraz planowania nawożenia mineralnego pod poszczególne gatunki roślin.

Następnie zwiedzili laboratoria stacji, w których wykonuje się analizy chemiczne.

Podsumowując zajęcia terenowe, można stwierdzić, że uczniowie poznali bliżej praktyczny sposób podniesienia wydajności roślin z hektara.

                                                                                                                            

Opracował: Z. Matuszczak

Dodaj komentarz

Skip to content