Pożegnanie śp. Elżbiety Zduniak

Dnia 28 lipca 2012 roku zmarła po ciężkiej chorobie pani Elżbieta Zduniak, długoletnia nauczycielka i pedagog Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie. Ze szkołą w Karolewie związana była przez 29 lat.

Elżbieta Zduniak urodziła się 21 stycznia 1947 roku w Rakowie pow. Opatów.  Swoją pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1968 roku. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego  w Olsztynie o kierunku biologia z chemią, pracowała w szkołach podstawowych powiatu szczycieńskiego, początkowo w Gawrzyjałce, zaś w latach następnych  w Trelkowie oraz Grzegrzółkach. W latach 1968-1974 była nauczycielką przedmiotów chemiczno-przyrodniczych.

Pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie rozpoczęła 1 września 1974 roku. W latach 1974-1992 pełniła funkcję wychowawczyni internatu. Od 1974 roku była także instruktorką ZHP i opiekunem drużyny harcerskiej. Uczestniczyła w przygotowaniu młodzieży do konkursów i festiwali piosenki harcerskiej; drużyny pod jej kierunkiem zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia.

Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pedagogiki opiekuńczej uzyskała w 1984 roku w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Gdańsku.  Studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ukończyła w 1987 roku na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Od 1992 roku pełniła funkcję nauczyciela-pedagoga szkolnego. Stworzyła Szkolny Program Profilaktyczny, który miał na celu zapobieganie nałogom wśród młodzieży. Na co dzień wspierała uczniów w ich rozwoju osobistym, pomagała im rozwiązywać trudne problemy, podpowiadała, jak realizować własne plany życiowe. Tradycją szkoły stała się współpraca młodzieży pod opieką pani Elżbiety Zduniak z instytucjami charytatywnymi powiatu kętrzyńskiego oraz z Domem Dziecka w Bartoszycach.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej Elżbieta Zduniak otrzymała wiele nagród i wyróżnień. 11 września 2003 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

31 grudnia 2003 roku przeszła na emeryturę. 

Pani Elżbieta pozostanie w naszej pamięci jako osoba uczynna, służąca pomocą wszystkim, którzy potrzebowali jej wsparcia i dobrej rady. Koleżanki i koledzy, nauczyciele, wspominać będą jej pogodny uśmiech, otwartość i wrażliwość na ludzkie problemy. Zawsze chętnie dzieliła się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mogli być coraz lepszymi pedagogami. Zapamiętają ją także uczniowie, którym pokazywała na co dzień, jak być dobrym i uczciwym  człowiekiem.

Uroczystości pogrzebowe śp. Elżbiety Zduniak odbyły się 1 sierpnia 2012 roku. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach koło Olsztyna. /KK/

1 komentarz do “Pożegnanie śp. Elżbiety Zduniak”

Dodaj komentarz

Skip to content