65-lecie karolewskiej szkoły

„To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu.”

Słowa Papieża Polaka były mottem  niecodziennej uroczystości w naszej szkole- Jubileuszu 65- lecia szkoły. Lata szkolne to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji, karierze zawodowej, to przede wszystkim kreowanie siebie jako człowieka, to „czas wielkiej rzeźby”.

Dzień 16 czerwca 2012 roku wpisał się na stałe w historię szkoły jako moment podniosły, wzruszający dla nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, ale przede wszystkim dla grona 460 absolwentów, którzy gościli w murach swojej szkoły.

Obchody 65- lecia szkoły rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie, której przewodniczył ksiądz dr Kazimierz Żuchowski w asyście księdza Kazimierza Szałaja, księdza Wiesława Kulisza i księdza  dziekana Zygmunta Klimczuka. W homilii ks. Kazimierz Żuchowski podkreślił wartość tradycji, bez której nie można kształtować przyszłości. Nabożeństwo uświetniły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół oraz pieśni w wykonaniu chóru ze Świętej Lipki. Jako dary ofiarne zostały złożone kwiaty i ornat zakupione przez ZS CKR w Karolewie.

Po mszy zaproszeni goście, absolwenci, poczty sztandarowe, pracownicy szkoły  udali się pod pomnik Patrona Szkoły gen. Franciszka Kamińskiego. Uroczystemu przemarszowi towarzyszyła orkiestra. Pod pomnikiem złożono kwiaty i odśpiewano „Rotę”.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Rozpoczęła się od wprowadzenie sztandarów szkół i odśpiewania hymnu państwowego. Prowadzący apel Patrycja Gołębiewska i Daniel Nachiło, uczniowie klasy III AK/AG, wprowadzili wszystkich zgromadzonych w niezwykłą atmosferę dzisiejszej uroczystości.

Gości Jubileuszu powitał Dyrektor Szkoły Pan Ryszard Kawczyński. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pani Zofia Kamińska i Pan Jerzy Kamiński- córka i syn gen. Franciszka Kamińskiego

Pani Maria Sondij-Korulczyk- Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki

Pan prof. dr hab. Józef Tworkowski- Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie

Pani Regina Tołkowicz- Doradca Ministra Edukacji Narodowej

Pan Janusz Moszczyński- Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Pan Krzysztof Hećman- Burmistrz Kętrzyna

Pan Sławomir Jarosik- Wójt Gminy Kętrzyn

Pan Andrzej Sienkiewicz- Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn

Pan Marek Olszewski- Sekretarz Gminy Kętrzyn

Pani Irena Trzeciakowska- Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Kętrzyn

Pani Teresa Prokop- Przewodnicząca Rady Powiatu

Pani Alicja Maruszak- Wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego

Pan Zdzisław Kamiński i Pan Antoni Parafinowicz- Zastępcy Dyrektora Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Pan Roman Luchowski- Wiceprezes Zarządu Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej

Pan Henryk Pastuszek- Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie

Pani Bożena Krawczyk- Kierownik Kętrzyńskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pan Jan Zjawiński- Dyrektor Zakładu Instalacji Sanitarnych CO i GAZU

Pan płk Marek Obrębski- Zastępca Komendanta Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Pan Stanisław Kulas- Prezes Sieci Rybackich Korsze

Księża: Ks. Zygmunt Klimczuk- Dziekan Kapituły Kolegialnej w Kętrzynie, Ks. dr Kazimierz Żuchowski- Proboszcz  Parafii Św. Stanisława Kostki w Karolewie, Ks. Wiesław Kulisz- Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce

Dyrektorzy szkół podlegających Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Pan Czesław Kiejko ( ZSCKR w Janowie), Pan Michał Bukowski (ZSR w Smolajnach), Pani Dorota Grabarek (ZSCKR w Boninie), Pan Andrzej Dzieliński (ZSCKR w Dobrocinie), Pan Ignacy Kondracki (ZSCKR w Marianowie), Pan Marian Aleksiński (ZSCKR w Powierciu), Pan Henryk Wydra (ZSCKR w Sejnach), Pan Kazimierz Rojewski (ZSCKR w Starym Brześciu), Pan Tadeusz Budzisz (ZSCKR w Starym Lubiejewie), Pan Władysław Renowicki (ZSCKR w Suwałkach), Pani Dorota Gajowy (ZSCKR w Jabłoniu)

Dyrektorzy szkół powiatu kętrzyńskiego:  Pan Eugeniusz Tokarzewski(ZSO im. W. Kętrzyńskiego w latach 1990- 2007), Pani Iwona Kostuś( PCE w Kętrzynie), Pan Krzysztof Jelisiejew (ZS im. M. Rataja w Reszlu), Pan Marek Władyka (II Prywatne Gimnazjum I Liceum w Kętrzynie), Pani Danuta Trebnio (Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie), Pani Krystyna Mucuś (Gminne Gimnazjum w Karolewie)

Byli dyrektorzy naszej szkoły: Pan Ryszard Melnarowicz, Pan Ryszard Artyszewicz, Pan Roman Kłek

Przedstawiciele rodzin byłych dyrektorów: Pani Barbara Rudnicka, Pan Jarosław Rudnicki, Pani Anna Klonowska

Pani Barbara Szwajłyk- Przewodnicząca Rady Rodziców

Przedstawiciele kętrzyńskich mediów.

Po przywitaniu gości Dyrektor wyraził wdzięczność tym wszystkim, dzięki którym szkoła może się rozwijać, osiągać sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej, szczycić się osiągnięciami wychowanków. Nie byłoby to możliwe bez Boga i ludzi, którym leży na sercu dobro tej szkoły.

Szczególne podziękowania skierował Dyrektor do organu prowadzącego- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ponownie przyjął naszą szkołę „pod swoje skrzydła”. Ponadto szkoła może liczyć na wsparcie władz lokalnych, Burmistrza Kętrzyna, Wójta Gminy Kętrzyn, instytucji współpracujących ze szkołą. Dyrektor podziękował również nauczycielom i pracownikom szkoły, obecnym i emerytowanym, rodzicom uczniów, którzy wspólnymi siłami pracowali i pracują na sukces szkoły.

W swoim wystąpieniu Dyrektor podkreślił również, że mimo zmieniających się nazw, szkoła nadal kontynuuje  tradycję lat 40- tych. Mury tej szkoły opuściło 12,5 tyś absolwentów, pracowało w niej około 500 nauczycieli. To oni przede wszystkim tworzyli jej historię.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.

Spośród licznego grona zaproszonych było wielu, którzy skierowali do nas swoje ciepłe słowa.

Jako pierwszy zabrał głos  absolwent Technikum Hodowlanego z roku 1951, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim, Pan Apolinary Zapisek. Z ogromnym wzruszeniem wspominał dyrektorów,  nauczycieli, koleżanki i kolegów ze szkolnej ławy. Podkreślił, że szkoła bez poszanowania tradycji nie mogłaby funkcjonować.

W imieniu organu prowadzącego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabrała głos Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki Pani Maria Sondij- Korulczyk. Odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego, który podkreślił rolę wykształcenia, bowiem „tylko ludzie wykształceni są wolni”. Ponadto złożyła na ręce Dyrektora podziękowanie za wzorowe prowadzenie szkoły, gratulując jednocześnie osiągnięć młodzieży na egzaminach i olimpiadach. Wręczyła również jubileuszowy prezent- tablicę interaktywną.

Następnie głos zabrał syn gen. Franciszka Kamińskiego, Pan Jerzy Kamiński. Wyraził wielką wdzięczność za wybór jego ojca na patrona szkoły.

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej głos zabrała Pani Regina Tołkowicz, która podziękowała organizatorom za przygotowanie tej uroczystości. Przekazała również list gratulacyjny od  posła Zbigniewa Włodkowskiego.

W imieniu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego głos zabrał Dyrektor Oddziału Rolnictwa i Środowiska Pan Janusz Moszczyński.

         Następnie wystąpił absolwent i nauczyciel naszej szkoły, a obecnie Wójt Gminy Kętrzyn Pan Sławomir Jarosik, który podkreślił wieloletnią owocną współpracę.

         Głos zabrał również Burmistrz Kętrzyna Pan Krzysztof Hećman. Zwrócił szczególną uwagę na misję zawodu nauczyciela.

O rozszerzeniu współpracy miedzy Szkołą w Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim zapewnił w swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Pan prof. Józef Tworkowski.

W imieniu dyrektorów szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabrał głos Prezes Stowarzyszenia Szkół Rolniczych, a jednocześnie  wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Karolewie, obecnie Dyrektor ZSCKR w Suwałkach Pan Władysław Renowicki.

Ponadto głos zabrali Pani Alicja Maruszek w imieniu Dyrektora Agencji Rynku Rolnego, Wiceprezes Zarządu Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej Pan Roman Luchowski, Zastępca Dyrektora Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Pan Zdzisław Kamiński, Pani Teresa Prokop w imieniu Starosty Kętrzyna Tadeusza Mordasiewicza, Kierownik Kętrzyńskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Bożena Krawczyk oraz Dyrektor Zakładu Instalacji Sanitarnych Pan Jan Zjawiński.

Wszyscy przemawiający dziękowali za zaproszenie,   przekazali na ręce Dyrektora Szkoły listy gratulacyjne, jubileuszowe upominki. Podkreślali osiągnięcia uczniów i życzyli dalszych wielu sukcesów.

W tym szczególnym dniu swój debiutancki występ zaprezentował Zespół Pieśni I Tańca, który  powołany do życia został w tym roku z inicjatywy Dyrektora Szkoły, by krzewić kulturę narodową, ludową wśród młodzieży. Członkowie zespołu, którzy doskonalą swoje umiejętności wokalne i taneczne pod okiem choreografa Pani Agnieszki Kazukiewicz oraz nauczycieli naszej szkoły Pani Katarzyny Rejent i Pani Elwiry Rzeczyckiej, wykonali trzy tańce polskie: krakowiak, taniec góralski, polonez i na koniec odtańczyli ukraińskiego kazaczoka. Wywołali aplauz publiczności i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Jubileusz szkoły stał się również okazją do podziękowania tym, którzy wyróżnili się w pracy dydaktycznej i wychowawczej i wykazali się szczególnym zaangażowaniem w kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły.

Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę zostaną uhonorowani nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy swoją sumienną pracą wydatnie przyczynili się do rozwoju naszej szkoły i wychowania młodzieży.

Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Pan Andrzej Sienkiewicz i Pani Małgorzata Sokołowska

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:  Pan Henryk Butkiewicz, Pani Teresa Jaworska, Pan Ryszard  Kawczyński, Pan Zygmunt Matuszczak, Pan Adam Szymczyk. Srebrny Medal: Pan Edward Szypulski, Pani Anna Skrzypa. Brązowy Medal: Pani Marzena Cogiel, Pan Jacek Dziemiańczyk

         Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani nauczyciele za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą: Pan Dariusz Chomka, Pani Janina Fąderska, Pani Teresa Gbur, Pani Małgorzata Hrycenko, Pani Alicja Lewandowska, Pan Krzysztof Lubasiński,  Pani Agnieszka Pędzich, Pani Katarzyna Rejent, Pani Anna Tymcio, Pan Cezary Tyszka.

Za szczególne zasługi dla rozwoju rolnictwa, podnoszenie poziomu edukacji w środowisku wiejskim nauczyciele i pracownicy szkoły zostali wyróżnieni Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”: Pan Zbigniew Bodnar, Pani Eleonora Bronakowska , Pani Barbara Degórska , Pan Andrzej Fedczak, Pani Małgorzata Jankielewicz, Pani Genowefa Jasionek, Pan Krzysztof Kania, Pani Katarzyna Kłek, Pan Jacek Lipka, Pani Lucynę Olszewską, Pan Robert Pędzich, Pan Tadeusz Popiel, Pan Zbigniew Sosnówka, Pani Halina Szeląg, Pani Krystyna Szerszeń, Pan Wiesław Sztejter,  Pani Joanna Szwark, Pani Ewa Wereda.

Wszystkie odznaczenia wręczyła Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki Pani Maria Sondij- Korulczyk. W imieniu nagrodzonych nauczycieli i pracowników podziękował Pan Andrzej Sienkiewicz.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wystąpił zespół Czerwone Gitary, który zaprezentował swoje niezapomniane przeboje: „Anna Maria”, „Historia jednej znajomości”. „Ładne oczy”, Nikt na świecie nie wie”, „Biały krzyż”. Dla jednych była to sentymentalna podróż w lata młodości, dla innych okazja do dobrej zabawy.

Po uroczystości przybyli na zjazd absolwenci, oprócz spotkań z przyjaciółmi i wspominania szkolnych lat, mogli udać się na zwiedzanie szkoły, odwiedzić swoje sale, miejsca, które zapisały się w ich pamięci. Z okazji 65-lecia szkoły została otwarta Izba Tradycji, w której  można było obejrzeć zdjęcia sprzed lat, stare kroniki, wystawę pucharów za szczególne osiągnięcia oraz poznać osobę i dokonania Patrona Szkoły gen. Franciszka Kamińskiego. Na pewno niezwykle cenną pamiątką dla absolwentów była przygotowana na ten dzień monografia „65-lecie karolewskiej szkoły” pod redakcją Ryszarda Artyszewicza i Krzysztofa Lubasińskiego (autorzy: Ryszard Artyszewicz, Katarzyna Dziębowska, Janina Fąderska, Ryszard Kawczyński, Katarzyna Kłek, Adam Kołakowski, Krzysztof Lubasiński, Cezary Tyszka).

Kolejna karta historii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego  została zapisana. Przed nami ciężka praca,  wyzwania, które zaowocują, mamy nadzieję, samymi sukcesami. Będziemy mogli je podsumować na kolejnym jubileuszu.

 

Dodaj komentarz

Skip to content