ZNAMY NOWY SKŁAD SU!!

Dnia 19.04 (czwartek) na 2 i 3 godzinie  lekcyjnej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Swoje kandydatury zgłosili:

  1. Krajewski Marek       I TMR
  2. Krzemińska Klaudia I TŻiGD
  3. Skrzypa   Joanna        I TŻiGD

W głosowaniu wzięło udział 325 uczniów z 515 uczących się w naszej szkole. Stanowi to 63% uprawnionych do głosowania. Wyniki są następujące:

Przewodniczącym SU został Marek  Krajewski z liczbą głosów -157

Zastępcą przewodniczącego SU została Klaudia Krzemińska z liczbą głosów-114

Sekretarzem została Joanna Skrzypa  z liczbą głosów – 51

Nieważne były 3 głosy

Nad poprawnością Wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Edyta Karnicka, Patryk Czeczko, Sara Kuraj.

Samorząd Uczniowski chciałby podziękować osobom przeprowadzający wybory: Danielowi Nachiło, Paulinie Mogielnickiej, Alicji Rosińskiej, Natalii Łopatowicz, Alicji Maciejewskiej, Aleksandrze Kozłowskiej oraz wszystkim uczniom, którzy oddali swój głos w wyborach.

Zwycięzcy życzymy powodzenia i czekamy na spełnienie obietnic wyborczych.

Dziękujemy

Samorząd Uczniowski

Dodaj komentarz

Skip to content