Matura próbna w ZSCKR

Dnia 13.03. 2012 roku uczniowie klas maturalnych, przystąpili do pilotażowego   egzaminu z języka polskiego. Swoje umiejętności i wiedzę  sprawdzało 36 uczniów.

Egzamin trwał w godz. 8.00- 10.25 i został przeprowadzony w sali internatu Kormoran. Dla każdego z uczniów to rodzaj samooceny i element  doskonalenia wiedzy. Nad organizacją i przebiegiem egzaminu czuwały: p. Marzena Cogiel, p. Lucyna Olszewska i p. Magda Jurkiewicz.

Dziękujemy za udostępnienie i  przygotowanie sali pani Kierownik Internatu- Genowefie Jasionek.

Dodaj komentarz

Skip to content