PROFILAKTYKA ŚPIEWAJĄCO

21 lutego 2012 r. gościliśmy w naszej szkole Sławka Pyrko, znakomitego bluesmana, autora i wykonawcę ballad, który od lat jest animatorem życia kulturalnego oraz działaczem społecznym.Pan Sławek wychodząc do naszej młodzieży z programem słowno – muzycznym pod hasłem „Szanuj życie”, skierował ich uwagę na najwyższe wartości w życiu, na budowanie zaufania do siebie i w relacjach międzyludzkich, miłości i wiary we własne siły, a także miłości i szacunku do życia. Jego koncert mający formę gawędy okraszonej bluesami i balladami poruszył kilka problemowych kwestii, z jakimi wielu z nas bezpośrednio lub pośrednio styka się na co dzień: chęć posiadania, rywalizacja, manipulowanie i bycia manipulowanym, złudne pojmowanie uczuć myląc je z żądzą bądź interesem, alkohol, narkotyki jako zastępnik „szczęścia”  i w końcu wybór, przed którym stajemy każdego dnia.

Program profilaktyczny skierowany był do całej społeczności szkolnej, którą stanowiło 522 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 36 nauczycieli.

Warto nadmienić, że całe przedsięwzięcie sfinansowane było przez Urzędy Gminy Kętrzyn, Korsze  i Urząd Miasta Kętrzyn, za co serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                        Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content