XII EDYCJA AKCJI „GÓRA GROSZA”

W  dniach od 21 listopada do 2 grudnia 2011 r. Nasza Szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
Celem tej akcji było zebranie  funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi ratunkowych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.
Miło nam, że akcja ta na stałe wpisana jest w kalendarzu wydarzeń Naszej Szkoły. Dotychczasowe edycje akcji utwierdziły nas w przekonaniu, jaką siłę może mieć jeden grosz! W tym roku  wspólnie udało nam się uzbierać 217,46  zł.  Uczniowie klas:
 II AK/AG, III TOUG, II TU TŻiGD,  IIIAK/AG,   wzięli  udział w klasowej zbiórce „grosiaków”. Największą kwotę pieniędzy na jednego ucznia w klasie zebrały klasy:
•      II AG/AK          109,72 zł 
•      II TU TŻiGD    52,64 zł
•      III AG/AK        37,03 zł
Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych.

 

Protokół zebranych pieniędzy: 
Nominał monety    Liczba monet    Razem zł
1 gr.                        2428             24,28
2 gr.                        1924             38,48
5 gr.                          974            48,70
10 gr.                        714            71,40
20 gr.                          83            16,60
50 gr.                          18             9,00
1 zł.                             2              2,00
2 zł.                             1              2,00
5 zł.                             1              5,00
RAZEM                                      217,46
Składamy szczególne podziękowania wszystkim Uczniom i Pracownikom Szkoły, którzy wzięli udział w akcji.

Samorząd Uczniowski

 

Dodaj komentarz

Skip to content