Spotkanie klas maturalnych ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Dnia 12 stycznia 2012 r. , w świetlicy internatu „Kormoran”, odbyło się spotkanie młodzieży klas maturalnych-IV TAK/TAG, IV TŻiGD, IV TMR, IV TR i IV TOUG

z przedstawicielem i absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,  wydziału: Finanse i Zarządzanie. Organizatorem spotkania była pani Małgorzata Sokołowska-pedagog szkolny.

Przedstawiciel uczelni zapoznał uczniów z bogatą ofertą edukacyjną. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat specjalności i zakresu poszczególnych kierunków kształcenia oraz wykorzystaniu na rynku pracy zdobytych umiejętności i fachowej wiedzy.

Niewątpliwym atutem dla przyszłych studentów, jak pokazują badania na rynku pracy, jest znalezienie pracy oraz wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów, czy  też specjalności-o czym przekonywał prowadzący spotkanie.

 Na zakończenie prelekcji odbyło się losowanie nagród  wśród uczniów zainteresowanych prezentowaną ofertą edukacyjną.

                                                                                  Oprac. Małgorzata Sokołowska.

Dodaj komentarz

Skip to content