Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

16 listopada w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2011/2012. Dwóch uczniów naszej szkoły zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

        Paweł Szulter z klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa, uczeń z najwyższą średnią w szkole (5,35) w roku szkolnym 2010/2011 otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagroda przyznana została za świetne wyniki w nauce.

        Również Mateusz Witek, uczeń klasy IV TMR zdobył wyróżnienie za osiągnięcia edukacyjne w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Godnie reprezentował szkołę na szczeblu krajowym olimpiad przedmiotowych.

 

Warto zaznaczyć, że stypendium otrzymało 166 uczniów ze wszystkich szkół w naszym województwie. W Powiecie Kętrzyńskim było ich 8. Nagrody wręczał Wojewoda oraz pani Kurator Grażyna Przesnyska. Uroczystość poprzedziły występy młodzieży z V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

        Pani Kurator gratulowała najzdolniejszej młodzieży i życzyła im wielu sukcesów. Wspomniała o zasługach rodziców i nauczycieli, którzy przyczynili się do osiągnięć swoich wychowanków. ,,Uczeń rodzi się ze skrzydłami ale to nauczyciel pokazuje mu, jak je rozwinąć’’ – były to słowa, które podsumowały wystąpienie pani Przesnyskiej. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Ewelina Chałkowska- Dwulat

Dodaj komentarz

Skip to content