„ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

            W dniach 14-20 listopada 2011 roku, po raz czwarty w Polsce, zaplanowano  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad 100 krajach. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki.

Nasza Szkoła również przyłączyła się do tej inicjatywy. W ramach realizacji modułu „Biznes przy tablicy” nasze  zaproszenie przyjęła pani Anna Baran – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kętrzynie. W dniach 15-16 listopada 2011 r. pani Rzecznik przeprowadziła  prelekcje we wszystkich klasach maturalnych oraz klasie II b ZSZ i III a ZSZ na temat „Ochrony praw konsumenta”. Zagadnienia omawiane  z uczniami dotyczyły przykładów korzystania  z uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji, a także zasad składania reklamacji. Wszystkie te zagadnienia objęte są programem nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

            Szkoła, przyłączając się do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, stworzyła uczniom okazję do uczestniczenia  w największym na świecie wydarzeniu mającym na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

 Agnieszka Pędzich

812.jpg

Dodaj komentarz

Skip to content