„Dominacja zbóż w strukturze zasiewów – jak sobie radzić”

W dniu 15 listopada 2011 r. odbyła się w Olsztynie konferencja zorganizowana przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na temat „Dominacja zbóż w strukturze zasiewów – jak sobie radzić”.

Głównym zagadnieniem, któremu poświęcono najwięcej czasu to zasady integrowanej produkcji rolniczej. W konferencji wziął również udział delegacja ZSCKR w Karolewie pod kierownictwem Pana Henryka Budkiewicza i Zygmunta Matuszczaka. Uczniowie klasy I-szej TMR w składzie Karol Michalski, Jakub Kuśmierowski i Marek Krajewski zapoznali się z głównymi trendami w wprowadzeniu zasad integrowanej produkcji rolniczej, która od roku 2014 będą obowiązywały jako akt prawny w krajach UE. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wśród uczniów z Karolewa agrotechnika w integrowanej produkcji zbóż wyłożona przez dr inż. Tomasza Piechotę z Uniwersytetu rolniczego w Poznaniu co pokrywa się z bieżącą tematyką z przedmiotów rolniczych. Cel, który założono tj. zapoznanie z zasadami integrowanej produkcji zbóż został osiągnięty i na pewno zostanie przekazany innym osobom.

 

Dodaj komentarz

Skip to content